WikiHouseNL gaat bouwen op BouwExpo Almere

WikiHouseNL heeft definitief een plaats op de BouwExpo TinyHousing op een kavel in het centrum van Homeruskwartier in Almere. Op 15 februari zijn alle deelnemers aan dit project bekend gemaakt die een klein huisje gaan bouwen van max 50 m2.

Hiermee wordt een woonbuurtje gecreëerd met hoge dichtheid en grote diversiteit aan bouwwijze en architectuur. WikiHouseNL heeft zijn Pionierswoning ontwikkeld als eerste van een reeks waarbij betaalbaarheid, zelfbouw, ecologie, samenwerking en kennisdeling voorop staat. Het huis wordt straks gebouwd door vrijwilligers, studenten en deelnemers.

Er is hard gewerkt aan de definitieve vorm en inhoud en de technische realiseerbaarheid. Het plan is nu helemaal gereed voor de indiening. Er is met name door Vincent Muller ontworpen en getekend aan de alle onderdelen en details. In samenwerking met Marco Nekeman (energie, installaties), Menno Hartsema (kosten, regels), Wim de Groot (constructie).

Het project is een samenwerking met Woningbouwatelier (Ivar Diekerhof). BouwExpo TinyHousing is een onderdeel van het programma Almere 2.0.

Wij houden u op de hoogte van de start van de bouw, de uitvoering en voortgang. Aanvang is gepland in april.