WikiHouse activiteiten in Utrecht

Op initiatief van Jeroen Mens van de Hogeschool Utrecht gaat een groep studenten aan de slag met het realiseren van een WikiHouse model op het ‘instituutsplein’, de gemeenschappelijk werk- en ontmoetingsruimte van het Instituut Gebouwde Omgeving van de HU. Er wordt gewerkt aan opzet en een samenwerking (met een bedrijf en een leverancier) waarin een aantal studenten tekenen, zelf gaan CNC-frezen en een deel van een office cell als demonstratie object bouwen.

instituutsplein_IGO-HU

Voor Jeroen Mens past het concept van WikiHouse goed bij zijn opdracht als onderzoeker bij het Lectoraat Vernieuwing in de Bouwketen en docent bij IGO. Vernieuwing vooral door innovatie van de productie, meer inzet van digitale middelen, meer samenwerking, meer inzetten op duurzaamheid. De ideeën WikiHouse lenen zich goed voor verder doorontwikkelen en verdiepen op deze terreinen. Er zijn ook plannen om van dit initiatief een echt WikiHouse chapter te maken (WikiHouseHU of WikiHouseUT). Daarover later hopelijk meer.