Stichting WikiHouseNL opgericht

Afgelopen vrijdag hebben wij bij de notaris getekend voor de oprichting van Stichting WikiHouseNL. SignatureDoel van onze stichting omschrijven wij als het bijdragen aan de (internationale) ontwikkeling van open source bouwmethodiek met de naam WikiHouse. We doen dat onder andere door het doen van onderzoek, het in praktijk brengen (bouwen) van modellen, en open source kennisdeling en samenwerking met andere disciplines.

We doen dat ook om bij te dragen aan oplossingen van huisvestingsproblemen (waar ook te wereld) en het verminderen van de ecologische voetafdruk. We streven naar een open ontwerp- en bouwsysteem met kenmerken als modulair, geschikt voor zelfbouw en realiseerbaar tegen lage kosten.

Als eerste nemen zitting in het bestuur, Vincent Muller, Mark Wiebes en Jan Willem de Groot. We gaan binnenkort op onze eerste bestuursvergadering bekijken met welke projecten we ons gaan bezig houden.